Prezes O.Pawluk w Kijowie na międzynarodowym SAMIT z problem prawnych mniejszości narodowych.21.09.2012

 21.09.2012