Literacko-muzykalna kompozycja "Nasz Chopin" w wykonaniu zespołu "Polskie kwiaty",działającego przy Stowarzyszeniu. Kwiecień 2011

Daleje

Przyjazd wykładowców z US' (Katowice) w Stowarzyszenie (wrzesień 2015)

 05.10.2015