Dla członków Stowarzyszenia wystawa to wydażenie. Ninel Tocka na wystawie (2012).

Daleje

Prezentacja albunu "Nasza Polska 3" wydanego przez nasze Stowarzyszenie. Wizyta konsula Generalnego RP, p. Janusza Jablońskiego z żoną i ekupą konsularną.(28-05-2016)

 30.05.2016