Воскресная школа "Лех" при Запорожском Областном Обществе Польской Культуры им. А Мицкевича


 При ЗООПК им. А. Мицкевича с 1994г. действует  воскресная школа "Лех" (директор - доц. к.т.н. Запорожского Национального Университета Игорь Григорьевич Липкевич). Школа организована для изучения языка,культуры,традиций,истории и литературы Польши. Учащиеся воскресной школы - это дети,молодежь,пожилые люди - словом все, кто интересуется Польшей. Слушатели школы активно участвуют в различных мероприятиях организованных Обществом: олимпиадах о Польше,выставках,встречах,концертах,посвященных памятным датам,связанным с культурой и историей Польши. Самые активные участники посещают в Польше языковые курсы, фестивали и лагеря. Преподаватели воскресной школы, полонисты: доц. к.т. н. Игорь Григорьевич Липкевич и Ольга Юрьевна Павлюк - проходят стажировки в Польше на курсах по методике преподавания польского языка для иностранцев.Гости из Университета Силезии докт. Клаудио Сальмери и мгр. Мартына Марковска в светлице польской Общества на Запорожском национальном Университете

2012 сентябрь.

                                             


Док. К. Сальмери проводит занятия по польской культуре


лекцию польского языка в воскресной школе "Лех" проводит мгр. Мартина Марковска 


мгр. Мартина Марковска проводит занятия по польской культуре


гости из Университета Силезии докт. Клаудио Сальмери и мгр. Мартына Марковска в ЗИЭИИТ 


 spotkanie z ks. T. Nadbereżnym z powodu zapoznania się z tradycjiami wielkanocnymi

O nas piszą:  Cykl lektoratowy z języka polskiego na Ukrainie

http://sjikp.us.edu.pl/projekty_k/jak_i_dlaczego_warto_uczyc_ukraina.php

Od 13 do 23 września w Zaporożu na Ukrainie odbędą się wyjazdowe warsztaty języka polskiego, które poprowadzą współpracujące ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ mgr Weronika Grychtoł oraz mgr Aleksandra Gancarz z Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia obejmować będą różnorodne aspekty gramatyczne, leksykalne oraz komunikacyjne, a uczestniczyć w nich będą studenci, młodzież i osoby dorosłe aktywnie działające na rzecz środowiska polonijnego w obwodzie zaporoskim. Przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą cykl zajęć lektoratowych kształcących wszystkie sprawności: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu, poprawność gramatyczną, oraz pisanie. Poruszane zagadnienia dostosowane będą do wieku oraz zainteresowań uczestników, by zachęcić ich do poznawania Polski, języka polskiego i polskiej kultury. Oprócz zajęć lektoratowych odbędą się także popołudniowe i wieczorne spotkania kulturowe, na których zaprezentowane zostaną najciekawsze i zarazem najistotniejsze kwestie związane m.in. ze współczesną literaturą polską, świętami polskimi i polską obrzędowością. Warsztaty odbędą się we współpracy z Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza oraz szkołą niedzielną „Lech” jako część projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Warsztaty języka i kultury polskiej w Zaporożu

Od 13 do 23 września 2015 roku w Zaporożu na Ukrainie odbyły się wyjazdowe warsztaty języka i kultury polskiej w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego” organizowanego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warsztaty prowadziły mgr Weronika Grychtoł i mgr Aleksandra Gancarz.

  Uczestnicy zajęć byli podzieleni na cztery grupy: początkującą, zaawansowaną i dwie średniozaawansowane. Najmłodsi mieli 15 lat, najstarsi ponad 60. Z każdą grupą lektorki spotykały się regularnie, by podczas zajęć uczestnicy poszerzali i doskonalili swoje umiejętności językowe, a także poznawali kulturę i historię Polski poprzez zabawy, filmy i muzykę. Mówiąc o pierwszym dniu w szkole, przeszli pasowanie na ucznia, przeanalizowali tekst ślubowania pierwszoklasistów oraz porównali systemy edukacji w Polsce i na Ukrainie. Temat ślubu i współczesnego polskiego wesela był okazją do wykonania pamiątkowych odcisków palców na Ślubnym Drzewku Szczęścia, poznania popularnych piosenek weselnych, a nawet zainscenizowania przysięgi małżeńskiej. Podczas warsztatów na temat kultury Górnego Śląska uczestnicy poznali tradycje związane z obchodami Barbórki, wykonali z papieru czapki górnicze, a także zobaczyli produkty współcześnie promujące region, m.in. biżuterię z węgla, mydło z sadzą i książki pisane po śląsku. W grupie zaawansowanej fragmenty filmów „Syberiada”, „Róża”, „Pułkownik Kwiatkowski” i „Sami swoi” stały się pretekstem do rozmów na temat zesłań i repatriacji ludności polskiej. Grupy średniozaawansowane i zaawansowana z pasją i zapałem grały w karty „Co to znaczy? Czy to wiesz?”, czyli grę edukacyjną do rozwijania umiejętności językowych i poszerzania wiedzy o kulturze polskiej. Wszystkie materiały studenci otrzymali dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Zajęcia odbywały się w Izbie Handlowej oraz siedzibie organizacji „Oświata w Europie”, gdzie na co dzień również można uczyć się języka polskiego. Jedną z nauczycielek jest mgr Olga Pawluk, prezeska Zaporoskiego Obwodowego   Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza i absolwentka Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez SJiKP UŚ we Lwowie.

  W czasie wolnym lektorki w towarzystwie Olgi Pawluk i kilku uczestników zajęć odkrywały uroki Zaporoża i okolic. Udały się na Chortycę, gdzie zwiedziły Sicz Kozacką i zobaczyły teatr konny. Sobotni wieczór spędziły w Zaporoskiej Filharmonii Obwodowej im. Michaiła Glinki na koncercie inaugurującym nowy sezon. W muzeum miejskim zobaczyły obrazy i wyroby ceramiczne miejscowych artystów. Eksponaty muzeum krajoznawstwa przybliżyły im historię i kulturę regionu.

  Ostatniego dnia lektorki wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Inkubatory przedsiębiorczości jako narzędzie zrównoważonego rozwoju gospodarki Ukrainy” na Wydziale Ekonomicznym Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego. Zostały poproszone przez organizatorów konferencji o wygłoszenie referatu na temat polskich samorządów i organizacji pozarządowych. Ich wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem studentów i stało się przyczynkiem do dyskusji na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego.

  Zainteresowanie zaporożan nauką języka polskiego często wynika ze świadomości polskich korzeni. Czasami motywacją do nauki jest chęć studiowania i mieszkania w Polsce. Duża aktywność środowisk polonijnych w tym mieście popularyzuje kulturę Polski oraz buduje pozytywny obraz Polaków. Bezpośredni kontakt z lektorkami języka polskiego był dla wielu osób cennym doświadczeniem językowym, jak również możliwością rozmowy na temat życia w Polsce.