ПОЛЬСЬКА МОВА В ЗНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

 13.12.2010    Ігор Ліпкевич, доцент ЗНГУ

Прагнення вивчити іноземну мову має різну мотивацію: для когось  - то один із шляхів краще пізнати іншу приваблюючу країну, її народ; хтось за-своює чужоземне мовлення людей, серед яких би хотів започаткувати свою справу, а той утвердитися для нового життя; комусь може бути соромно, що він не знає мови, яка для батьків чи одного із них колись була рідною…   

      Упродовж останніх років в запорізької молоді відчутне зростаюче заці-кавлення до Польщі, польської мови. Насамперед це викликано успішним розвитком сусідньої держави , яка за матеріально-культурними цінностями по суті вирівнялася із провідними західноєвропейськими країнами.  Водночас Польща стає все більш відкритою, у тому числі і до своїх східних сусідів – країн пострадянського простору, приваблюючи їх мешканців цікавими і що-разу різноманітнішими пропозиціями  для навчання і праці. Наприклад, для навчання у вузах Вроцлава уже більше року діє освітня програма «Teraz Wrocław», сайт якої розміщений в Інтернеті багатьма мовами, зокрема східнослов’янськими: оскільки після прийняття Республіки Польщі Євро-пейським Союзом польське студентство все частіше обирає для продовження свого навчання західноєвропейські вузи, відкрилося багато вакантних місць у вищих навчальних закладах Вроцлава; у зв’язку з цим польська сторона пропонує молоді України, Росії, Білорусії та інших  країн колишнього Радянського Союзу взяти участь у конкурсах, переможці яких матимуть змогу безкоштовно здобувати вищу освіту у вроцлавських вишах. Згадані чинники обумовлюють ситуацію, коли не поодинокими стають прагнення молодих людей  Запоріжжя повязати свою навчальну чи трудову діяльність з польськими реаліями. Першоосновою для здійснення таких замірів безу-мовно є володіння польською мовою.

         Студенти четвертого курсу філологічного факультету Запорізького національного університету мають добру нагоду за навчальним планом засвоїти протягом одного академічного року фонетико-граматичні основи польської мови . Для студентів-філологів заочної форми навчання прово-диться оглядовий курс польської мови, на який за навчальним планом від-ведено лише 20 годин практичних занять. Студенти інших факультетів і навіть ті, хто не навчається в ЗНУ, можуть отримати знання з польської мови і відповідний Сертифікат на платних курсах, які організовані при Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ. Не тільки для поляків за націо-нальністю чи українців польського походження, але й для всіх бажаючих різних вікових категорій у приміщенні ЗНУ організовуються безкоштовні для слухачів заняття з польської мови в Недільній школі, яка діє при Обласному товаристві польської культури імені Адама Міцкевича (голова Товариства – О.Ю. Павлюк).

         Усі згадані заняття відбуваються у спеціалізованій з вивчення польської мови аудиторії №419 у другому  корпусі ЗНУ, матеріальне оснащення якої відбувалося спільними зусиллями його засновника і відповідального за матеріальні цінності , викладача польської мови І.Ліпкевича, керівництва ЗНУ, Обласного товариства польської культури імені А. Міцкевича, Консуль-ства Республіки Польщі в м. Харкові, Вроцлавського університету та багатьох польських фундацій. Нині – це навчальний кабінет, який добротно укомплектований сучасною навчально-методичною і наочною літературою (у тому числі такими найновішими підручниками польської мови, виданими у Польщі, як «Cześć, jak się masz?», «Hurra po polsku !», «Z polskim na ty» і інш.)   та необхідними технічними засобами, що сприяє ефективному засво-єнню слухачами польської мови. Тому без перебільшення можна говорити , що ця університетська спеціалізована аудиторія стала одним з основних Центрів полоністики у м. Запоріжжі, де не тільки навчаються польської мови, а й збираються для перегляду польських фільмів, проведення святкових захо-дів, присвячених знаменним віхам у житті  народу Польщі.

     На особливу подяку за сприяння студентам нашого університету на високому рівні оволодівати знаннями з польської мови і культури заслуговує Вроцлавський університет, з яким уже більше десяти років діє двостороння міжуніверситетська угода про співробітництво. Щорічно Вроцлавський університет гостинно приймає студентів ЗНУ, які вивчають польську,   на мовне стажування, забезпечуючи їм безкоштовне проживання і тижневу сти-пендію. Також кожного року двоє наших студентів запрошуються Вроц-лавським університетом на літні міжнародні курси польської мови та куль-тури, і двоє  - на семестрове стажування в Інституті польської філології при Вроцлавському університеті.

     Завдяки таким різнобічним чинникам, що забезпечують студентам ЗНУ сприятливі умови для засвоєння польської мови, уже декілька з них   успі-шно витримали конкурсний відбір, внаслідок якого отримали місце для безкоштовного навчання в магістратурі польських вузів ( Анна Пивоварова – магістратура в Інституті польської філології Ягеллонського університету; Анна Хмарська – у Варшавському університеті; Ігор Ісаєв - у Варшавському університеті закінчив магістратуру і на запрошення керівництва цього вузу працює   у ньому як науковий співробітник).

     Разом з тим велика кількість осіб, які записалися на цьогорічні платні курси польської мови, є свідченням того, що  польську мову як навчальну дисципліну варто впроваджувати і на інших факультетах ЗНУ, насамперед на таких, як іно-земна філологія, журналістика, історія і ін. На філологічному факультеті у перспективі є потреба у відкритті спеціальності «Польська мова», за якою  студенти мали б змогу упродовж чотирьох років вивчати польську і отримати диплом, з яким, наприклад, дозволялось б навчати дітей польської мови і в деяких спеціалізованих школах. На разі за непростих  умов в українських вузах, коли має місце суттєве скорочення навчальних годин і навіть начальних дисциплін і відповідно зменшення викладацького складу,  такі потреби у кращому разі ввійдуть до перспективних планів.   У той же час сучасні життєві реалії свідчать про активне поширення популярності  польської мови в Запоріжжі, а відтак – зростання попиту на заклади, де є хороші умови для її вивчення.