Helena Derbiłówa

 Helena Derbiłówa - malarka . grafik po ASP w Charkowie. Poetesa. Specjalista w dziedzinie grafiki kziążkowej.