Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Daleje

Poezja Stowarzyszenia

Ludmiła Iwaszczenkow – filolog, poeta. Wiersze ,to dialog ze światem. Autór zbiórek poetyckich " Wyspy w czasie", "·Koktajl świadomości".

Olga Pawluk- malarz, poetka,  przewodniczęca Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej , autor księżki "Losy" oraz autor albumów "Nasza Polska1", "Nasza Polska2", "Zobaczyć świat oczami poety -A. Mickiewicz na Ukrainie", wielbiczel secesji i jazzu.

Helena Derbiłówa- poetka,specjalsta od grafiki książkowej . Autorka książki "Dar  liter" oraz zbiórki poetyckiej "Imię".

Gryniaieva Nataliia - nauczyciel projektowania i szkolenia zawodowego ZNVK №70; Fotografia i malarstwo, napisanie baśni dla dzieci.