Młodzieżowy Zlot Orle Gniazdo 2017

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą. 2017 r.

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą.Lipiec 2017

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą.Lipiec 2017

Daleje

Olga Pawluk uczestniczy w konferencji metodycznej. Ostruda 2012r

Daleje

Udział w konferencji "Spotkania z historiją najnowszą ". Warszawa 2013r

Daleje

Stoł okrągły z problem Economicznej eurointegracji na Nacjonalnym Uniwersytecie Zaporoskim

Daleje

Występ p.Dekan A.W. Czerep na konferencji "Eurointegracja".

Daleje

Konferencja "Eurointegracja " na Zaporoskim Uniwersytecie Nacjonalnym.

Daleje

Problemy w nauczaniu języka polskiego Ukraińców polskiego pochodzenia

W ciągu ostatnich lat wśród ukraińskiej młodzieży wzrasta zainteresowanie Polską. Jest to wyraźne zauważalne z tego, że co rok poszerzają się róznorodne kontakty między mieszkańcami Zaporoża a Polską: kulturalne, biznesowe, ro-dzinne. Na pewno głównym wydarzeniem, które spowodowało taką sytuację, jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dzisiejsza Polska to część wspólnego rynku europejskiego. Te okoliczności z kolei wywołały wśród Ukraińców zaintere-sowanie językiem polskim. Nauka polskiego dla ludzi z Ukrainy to przede wszyst-kim pierwszy krok realizacji ich planów życiowych, które w przyszłości są związa-ne z Polską: na przykład, zamiar zdobyć studia wyższe w jednej z polskich uczelń czy ukończyć magistraturę, znaleźć pracę, rozwinąć interesy biznesowe, planowa-nie podróży do Polski w celu zwiedzania swojej rodziny, chęć dowiedzieć się więcej o jej kraju i móc swobodnie rozmawiać ze swoimi polskimi krewnymi...

Daleje

1 2