KONKURS PLASTYCZNY „PLAKAT NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

KONKURS PLASTYCZNY „PLAKAT NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Daleje

Niedzielna szkoła "Lech" przy Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza

Szkoła niedzielna "Lech" powstała przy Zaporoskim Obwodowym  Stowarzyszeniu  Kultury Polskiej im.A. Mickiewicza w 1994r dla nauczania języka polskiego  oraz literatury, historii i kultury polskiej  ( Dyrektor szkoły niedzielnej : doc.dr Igor Lipkiewicz), Uczniami szkoły niedzielnej są dzieci i młodzież, osoby podeszłego wieku, wszyscy, kto jest zainteresowany wiedzą o Polsce. Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie , odznaczeniu święt okolicznościowych. Najaktywniejsi wyjeżdżają na kolonie,obozy i kursy językowe do Polski. Wykładowcy szkoły niedzielnej:polonisci doc.dr. p. Igor Lipkiewicz, i Olga Pawluk, którzy uczestniczają w warsztatach i kursach z metodyki wykładania języka polskiego jako obcego, zorganizowanych w Polsce.


Gości z Uniwersyteta Sląskiego dr.Claudio Salmeri i mg. Martina Markowska w swietlice polskiej Stowarzyszenia na Uniwersytecie Zaporoskim.

wrzesień 2012.


lekcje z języka polskiego w szkole niedzielnej "Lech" prowadzi dr. Cl.Salmeri


dr. Cl.Saimeri prowadzi zajęcia z kultury polskiej


dr. Cl.Saimeri prowadzi zajęcia z kultury polskiej


mgr. Martina Markowska prowadzi lekcje z języka polskiego w szkole niedzielnej "Lech"


mgr. Martina Markowska prowadzi zajęcia z kultury polskie


gości z US dr. Cl. Salmeri i mgr. Martyna Markowska na Zaporoskim Instytucie Economiki i Technologij Informacyjnych. 


 spotkanie z ks. T. Nadbereżnym z powodu zapoznania się z tradycjiami wielkanocnymi
Uczymy się polskiego(2015)

Poznajemy kulture Sląską(2015)O nas piszą:  Cykl lektoratowy z języka polskiego na Ukrainie

http://sjikp.us.edu.pl/projekty_k/jak_i_dlaczego_warto_uczyc_ukraina.php

Od 13 do 23 września w Zaporożu na Ukrainie odbędą się wyjazdowe warsztaty języka polskiego, które poprowadzą współpracujące ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ mgr Weronika Grychtoł oraz mgr Aleksandra Gancarz z Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia obejmować będą różnorodne aspekty gramatyczne, leksykalne oraz komunikacyjne, a uczestniczyć w nich będą studenci, młodzież i osoby dorosłe aktywnie działające na rzecz środowiska polonijnego w obwodzie zaporoskim. Przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą cykl zajęć lektoratowych kształcących wszystkie sprawności: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu, poprawność gramatyczną, oraz pisanie. Poruszane zagadnienia dostosowane będą do wieku oraz zainteresowań uczestników, by zachęcić ich do poznawania Polski, języka polskiego i polskiej kultury. Oprócz zajęć lektoratowych odbędą się także popołudniowe i wieczorne spotkania kulturowe, na których zaprezentowane zostaną najciekawsze i zarazem najistotniejsze kwestie związane m.in. ze współczesną literaturą polską, świętami polskimi i polską obrzędowością. Warsztaty odbędą się we współpracy z Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza oraz szkołą niedzielną „Lech” jako część projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Warsztaty języka i kultury polskiej w Zaporożu

Od 13 do 23 września 2015 roku w Zaporożu na Ukrainie odbyły się wyjazdowe warsztaty języka i kultury polskiej w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego” organizowanego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warsztaty prowadziły mgr Weronika Grychtoł i mgr Aleksandra Gancarz.

  Uczestnicy zajęć byli podzieleni na cztery grupy: początkującą, zaawansowaną i dwie średniozaawansowane. Najmłodsi mieli 15 lat, najstarsi ponad 60. Z każdą grupą lektorki spotykały się regularnie, by podczas zajęć uczestnicy poszerzali i doskonalili swoje umiejętności językowe, a także poznawali kulturę i historię Polski poprzez zabawy, filmy i muzykę. Mówiąc o pierwszym dniu w szkole, przeszli pasowanie na ucznia, przeanalizowali tekst ślubowania pierwszoklasistów oraz porównali systemy edukacji w Polsce i na Ukrainie. Temat ślubu i współczesnego polskiego wesela był okazją do wykonania pamiątkowych odcisków palców na Ślubnym Drzewku Szczęścia, poznania popularnych piosenek weselnych, a nawet zainscenizowania przysięgi małżeńskiej. Podczas warsztatów na temat kultury Górnego Śląska uczestnicy poznali tradycje związane z obchodami Barbórki, wykonali z papieru czapki górnicze, a także zobaczyli produkty współcześnie promujące region, m.in. biżuterię z węgla, mydło z sadzą i książki pisane po śląsku. W grupie zaawansowanej fragmenty filmów „Syberiada”, „Róża”, „Pułkownik Kwiatkowski” i „Sami swoi” stały się pretekstem do rozmów na temat zesłań i repatriacji ludności polskiej. Grupy średniozaawansowane i zaawansowana z pasją i zapałem grały w karty „Co to znaczy? Czy to wiesz?”, czyli grę edukacyjną do rozwijania umiejętności językowych i poszerzania wiedzy o kulturze polskiej. Wszystkie materiały studenci otrzymali dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Zajęcia odbywały się w Izbie Handlowej oraz siedzibie organizacji „Oświata w Europie”, gdzie na co dzień również można uczyć się języka polskiego. Jedną z nauczycielek jest mgr Olga Pawluk, prezeska Zaporoskiego Obwodowego   Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza i absolwentka Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez SJiKP UŚ we Lwowie.

  W czasie wolnym lektorki w towarzystwie Olgi Pawluk i kilku uczestników zajęć odkrywały uroki Zaporoża i okolic. Udały się na Chortycę, gdzie zwiedziły Sicz Kozacką i zobaczyły teatr konny. Sobotni wieczór spędziły w Zaporoskiej Filharmonii Obwodowej im. Michaiła Glinki na koncercie inaugurującym nowy sezon. W muzeum miejskim zobaczyły obrazy i wyroby ceramiczne miejscowych artystów. Eksponaty muzeum krajoznawstwa przybliżyły im historię i kulturę regionu.

  Ostatniego dnia lektorki wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Inkubatory przedsiębiorczości jako narzędzie zrównoważonego rozwoju gospodarki Ukrainy” na Wydziale Ekonomicznym Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego. Zostały poproszone przez organizatorów konferencji o wygłoszenie referatu na temat polskich samorządów i organizacji pozarządowych. Ich wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem studentów i stało się przyczynkiem do dyskusji na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego.

  Zainteresowanie zaporożan nauką języka polskiego często wynika ze świadomości polskich korzeni. Czasami motywacją do nauki jest chęć studiowania i mieszkania w Polsce. Duża aktywność środowisk polonijnych w tym mieście popularyzuje kulturę Polski oraz buduje pozytywny obraz Polaków. Bezpośredni kontakt z lektorkami języka polskiego był dla wielu osób cennym doświadczeniem językowym, jak również możliwością rozmowy na temat życia w Polsce.