Dzień Europy w Zaporożu

Dzień Europy w Zaporożu.20 maja 2017 w Zaporożu w parku „Dębowy lasek (Дубовuй гай)”odbył się festyn „Dzień Europy”. ZOSKP im. A. Mickiewiczu oraz zaprzyjaniona polska Firma Rollen Code brały udział w tej imprezie mają na celu rozpowszechnienie kultury polskiej . W ramach imprez był Qwiz na zapoznanie się z kulturą, tradycjami i geografią Polski oraz warsztaty twórcze , gdzie wszyscy chętni wytwóżyli mapę Polski z kwiatów papierowych. W ten czas zespół stowarzyszenia „Feniks” zaprezentował nowy współczesny taniec (przywieziony z Polski) – „Polska awagardowa”. Główne uczestniki to rodziny Kamińskich, Kuczańskich, Dobrowolskich, Ryżowych. A my wszyscy im towarzyszyli.

Daleje

Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Pollskiej im. A. Mickiewicza

Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza powstało w 1992r w Zaporożu na Ukrainie Południowo-Wschodniej.  Założenie i rozwój Stowarzyszenia współgrały z dynamiką zmian zachodzących w  tym  czasie  na Ukrainie, ponieważ wynikła  możliwość odrodzenia kultur mniejszości narodowych. 

Sens działalności ZOSKP im. A. Mickiewicza polega na odrodzeniu i  rozpowszechnieniu tradycyj , języka i kultury Polski , oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia , odnalezienia imi swoich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia. 

Prezesi:

 1992 -1997 r. -  Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia  był św.p. prof. Jerzy Rozembaum , odznaczony medalem „Zasłużony dla kultury Polskiej”. 

1997- 2010 r. -  doc. dr. Jerzy Pawluk.

2010 r. - Olga Pawluk. 

Aktualnie przy Stowarzyszeniu  działa szkoła niedzielna „Lech”  ( dyrektor – doc.dr. Igor Lipkiewicz), Zespoł teatralno –estradowy „Polskie kwiaty”  (kierownik Natalia Rukolańska) , zespół folklorystyczny „Piernacz”  (kierownik Grzegorz Wierzbicki)  laureat festiwali międzynarodowych, literacko-malarskie kółko „Kolorowy świat” (kierownik Olga Pawluk), „Klub Seniorów” (kierownik Katarzyna Snurnikowa), Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, dziennikarską, naukową.