11 listopada 2023 Dzień Niepodległości Polski

ZOSKP im. A. Mickiewicza
Dzień Niepodległości Polski
Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie projektu "Ocalić od zapomnienia" ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Konkurs dla organizacji polonijnych-regranting 2 edycja.
Foto wystawa była poświęcona działom wybitnych architektów Polaków Charkowa przełona XIX/XX w.
Wystawa będzie do końca listopada 2023.

Daleje

Malarze naszego Stowarzyszenia

Literacko –malarskie kółko „ Kolorowy świat” zresza członków  Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani literaturą, sztuką, malują, piszą wiersze. Człąnkowie kółka niejednokrotnie uczestniczyli na zaproszenie  organizatorów  w plenerach na terenach Polski,  Litwy, Słowacji. Swoje obrazy malarze prezentowali na wystawach w Zaporożu , Charkowie, Dniepropietrowska , Warszawie, Krakowie, Józefowie oraz wystawach poplenerowych.

Wielkie zainteresowanie społeczności obrazami krajowidów  Polski , kulturą, różnych regionów, podanych na obrazach, spowodowało wydanie literacko-malarskich albumów „Nasza Polska1” (2004), „Nasza Polska2” (2006), „Zobaczyć świat oczami Poety – A. Mickiewicz na Ukrainie” (2007) , „Skrzyżowanie równoległych”, w których pokazane nie tylko pejzaże Polski , ale opisana twórcza atmosfera przyjażni, która  towarzyszyła wędrówkach po Polsce, podana krótka wiedza historyczna. Wydawnicza  działalność Stowarzyszenia liczy za sobą wydanie książki „Losy” o losach niektórych Polaków Zaporoża (2006). Te wydania stali możliwymi przy wsparciu finansowym Senatu RP , dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Edward Czubarów
About artist | Pictures
Helena Derbiłówa
About artist | Pictures
Małgorzata Litwin
About artist | Pictures
Junna Charkiewicz
About artist | Pictures
Olga Pawluk
About artist | Pictures
Bogdan Sawluk
About artist | Pictures
Gryniaieva Nataliia
About artist | Pictures