11 listopada 2023 Dzień Niepodległości Polski

ZOSKP im. A. Mickiewicza
Dzień Niepodległości Polski

Daleje

Stoł okrągły z problem Economicznej eurointegracji na Nacjonalnym Uniwersytecie Zaporoskim

 28.09.2012