W Ambasadzie RP w Kijowie prezesi Olga Pawluk ( Zaporoże),Helena Chomenko ( Biała Cerkiew), Juzefa Czernienko ( Charków)

Daleje

Stoł okrągły z problem Economicznej eurointegracji na Nacjonalnym Uniwersytecie Zaporoskim

 28.09.2012