Wycinanka

Wycinanka – ozdoba wycięta z papieru za pomocą ostrego narzędzia, najczęściej nożyc.

Daleje

Olga Pawluk uczestniczy w konferencji metodycznej. Ostruda 2012r

 28.09.2014