Literacko-muzykalna kompozycja "Nasz Chopin" w wykonaniu zespołu "Polskie kwiaty",działającego przy Stowarzyszeniu. Kwiecień 2011

Daleje

Olga Pawluk uczestniczy w konferencji metodycznej. Ostruda 2012r

 28.09.2014