Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Daleje

„Innowacyjne Centra Aktywności Lokalne„

 30.11.2018 
24 listopadu 2018 w m. Dniepr  członki ZOSKP im. A. Mickiewicza  (Ol. Pavluk; J. Kamińska, R. Kamińska, G. Jurkowski ) uczestniczyli w kolejnenym i ostatnim resumującym spotkaniu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalne„ w ramach projektu realizonowanego przez Fundacje Wolność i Demokracja.
Pod czas spotkania zaprezentowali swój projekt poświęcony 100 leciu Niepodległości Polski , który zawierał  prowadzenie konkursu  i wystawę malarską młodzieży ZOSKP. 
Również był prezentowany powstały na podstawie rysunków z konkursu album.
Na spotkaniu w Dnieprze w ramach projektu byli przedstawicieli polskich organizacji z Kijowa, Berdiańsku, Kropiwnyckiego, Odesy, oraz przedstawicieli z Dnieprowskiej Nacjonalną Akademii  Hurniczej 
Dziękujemy wszystkim za owocną współprace pod czas całego projektu.