Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Daleje

"Wyjazdowa szkoła języka polskiego"

 18.12.2018 

Od 9.09.2018 do 25.09.2018 ZOSKP im A. Mickiewicza miało gości z Uniwersyteta Sląskiego
w ramach projektów "Wyjazdowa szkoła języka polskiego" oraz "Integracja międzypokoleniona w ramach Kłubu Dyskusijnego". 
Spotkania prowadzone razem z "Partnierskimi Biznes systemami"
przez dr. hab. Dobrosławę Więżowicz -Zułkowską, dr. hab. Dorotę Fox, dr. hab. Ewa Ogłoza i dr Justyna Budzik prowadziły warsztaty językowe, 
z historii współczesnego teatru polskiego, zaganienia z kultury polskiej oraz zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!!!!


http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/metodyczna-podroz-z-jezykiem-polskim-wyjazdowe-warsztaty-polonistyczne/ukraina/?fbclid=IwAR2fmRvJuAwLbxSmg6DKh7QtGkCOOnWNDwRL0nWV2xiGKMHngGMHZ7Q0h3k