W. Rukolańska na festiwalu piosenki religijnej. Łódż 2011.

 17.05.2011