Dla członków Stowarzyszenia wystawa to wydażenie. Ninel Tocka na wystawie (2012).

Daleje

W. Rukolańska na festiwalu piosenki religijnej. Łódż 2011.

 17.05.2011