Młodzieżowy Zlot Orle Gniazdo 2017

Zlot młodzieży polonijnej "Orle Gniazdo2017"
Uczestniczymy jak zawsze od 2007roku.
Teraz aktywiści ZOSKP im A. Mickiewicza Swietlana Ustuż i Ksenia Szot , Julia Erdik uczestniczą razem z innymi w zlocie

Daleje

Na przyjęciu w Ambasadzie RP prezes ZOSKP Olga Pawluk

 15.12.2019  W grudniu 2019 na przyjęciu w Ambasadzie RP prezes ZOSKP Olga Pawluk