Dla członków Stowarzyszenia wystawa to wydażenie. Ninel Tocka na wystawie (2012).

 04.04.2012