Udział w konferencji prawowej. Kijów 2015r. P. N.Derkacz, O.Pawluk

 06.10.2015