Przyjazd Konsula Generalnego RP w Charkowie na spotkanie z Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im.A. Mickiewicza

Daleje

Zwiedzanie domu rodzinnego JanaPawlall w Wadowicach 2016.

 17.11.2016