Zwiedzanie domu rodzinnego JanaPawlall w Wadowicach 2016.

 17.11.2016