Udział w XI Ogólnoukraińskiej konferencji "Państwowa etnopolityka: prawowy oraz kulturologiczny aspekt na Ukrainie wschodniej"(Zaporoże, ZNTU 8-9.10.2015)

Daleje

Kwiaty u pomnika ofiar stalinowskich po kęskie katyńskiej 1939-1941r. 2017. maj

 24.05.2017