Dla członków Stowarzyszenia wystawa to wydażenie. Ninel Tocka na wystawie (2012).

Daleje

Lato 2016 Zespół "Fieniks na Sląsku"