11 listopada 2023 Dzień Niepodległości Polski

ZOSKP im. A. Mickiewicza
Dzień Niepodległości Polski

Daleje

Znajomosc z polska ludowa sztuka – wycinanka

Podróżując po Polsce pierwszy raz zobaczyłam pracęamatorskie ludowych maistrów ozdobione kolorowymi wycinankami.

Daleje

Wycinanka

Wycinanka – ozdoba wycięta z papieru za pomocą ostrego narzędzia, najczęściej nożyc.

Daleje

Młodzieżowy Zlot Orle Gniazdo 2017

Zlot młodzieży polonijnej "Orle Gniazdo2017"
Uczestniczymy jak zawsze od 2007roku.
Teraz aktywiści ZOSKP im A. Mickiewicza Swietlana Ustuż i Ksenia Szot , Julia Erdik uczestniczą razem z innymi w zlocie

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą. 2017 r.

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą.Lipiec 2017

Daleje

Polonijne spotkania z Historiją Najnowszą.Lipiec 2017

Daleje

Udział w konferencji "Spotkania z historiją najnowszą ". Warszawa 2013r

Daleje

Olga Pawluk uczestniczy w konferencji metodycznej. Ostruda 2012r

Daleje

Stoł okrągły z problem Economicznej eurointegracji na Nacjonalnym Uniwersytecie Zaporoskim

Daleje

Konferencja "Eurointegracja " na Zaporoskim Uniwersytecie Nacjonalnym.

Daleje

1 2