Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Daleje

Występ p.Dekan A.W. Czerep na konferencji "Eurointegracja".

Daleje

Problemy w nauczaniu języka polskiego Ukraińców polskiego pochodzenia

W ciągu ostatnich lat wśród ukraińskiej młodzieży wzrasta zainteresowanie Polską. Jest to wyraźne zauważalne z tego, że co rok poszerzają się róznorodne kontakty między mieszkańcami Zaporoża a Polską: kulturalne, biznesowe, ro-dzinne. Na pewno głównym wydarzeniem, które spowodowało taką sytuację, jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dzisiejsza Polska to część wspólnego rynku europejskiego. Te okoliczności z kolei wywołały wśród Ukraińców zaintere-sowanie językiem polskim. Nauka polskiego dla ludzi z Ukrainy to przede wszyst-kim pierwszy krok realizacji ich planów życiowych, które w przyszłości są związa-ne z Polską: na przykład, zamiar zdobyć studia wyższe w jednej z polskich uczelń czy ukończyć magistraturę, znaleźć pracę, rozwinąć interesy biznesowe, planowa-nie podróży do Polski w celu zwiedzania swojej rodziny, chęć dowiedzieć się więcej o jej kraju i móc swobodnie rozmawiać ze swoimi polskimi krewnymi...

Daleje

Odrodzenie i rozwój kultury polskiej na terenach Ukrainy Południowo –Wschodniej (na przykładzie Obwodu Zaporoskiego).

Wspólna praca i marzenia przerośli w wyjazdy i wycieczki krajoznawcze. Znów robimy grupy wiekowo mieszane. Tak jeżdziliśmy na kilka pielgrzymek, w tym na spotkanie z Papirzem Benedyktem 16 do Krakowa , mieszaną grupą. Od 13 lat i do 70. Również jak i na edukacyjną wycieczkę do Humani (park Zofijówka) : emeryci,studenci, dzieci.
Po wyjazdach zawsze robimy spotkania i wystawy tematyczne.

Daleje

1 2