narada organizacji polonijnych w Zaporożu (30.09 – 02.10.2016 r.)

Daleje

Udział w festynie"Dzień miasta" 2016r.

Daleje

Prezentacja albunu "Nasza Polska 3" wydanego przez nasze Stowarzyszenie. Wizyta konsula Generalnego RP, p. Janusza Jablońskiego z żoną i ekupą konsularną.(28-05-2016)

Daleje

Dzień Europy w Zaporożu (2016 r)

ZOSKP im. A. Mickiewicza, jak zawsze od lat aktywni uczestniki tego wydażenia kulturowego.

Daleje

Obchodzenie Swiąt Wielkanocnych 2016 w Stowarzyszeniu.

Daleje

Pomoc dla ATO od stowarzyszenia: grupa aktywistów: p.N.Derkacz, p. W. Kuczański, p. O.Pawluk.

Daleje

"Pokrowa na wyspie Chortyca"- uczestnictwo w imprezie mniejszości narodowościowych owodu zaporoskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=x7bPsoTD5qw

Daleje

Udział w XI Ogólnoukraińskiej konferencji "Państwowa etnopolityka: prawowy oraz kulturologiczny aspekt na Ukrainie wschodniej"(Zaporoże, ZNTU 8-9.10.2015)

Daleje

"Stół okręgły" na ZNU razem ze Stowarzyszeniem i gośćmi ze Sląsku (2015)

Daleje

Prezentacja książki "Losy"(luty 2015)

Daleje

1 2 3 4 5 6