Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Dziś, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza prezentowało Zaporoskiej Bibliotece Obwodowej zbiór literatury w języku polskim polskich autorów

Daleje

"Pokrowa na wyspie Chortyca"- uczestnictwo w imprezie mniejszości narodowościowych owodu zaporoskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=x7bPsoTD5qw

Daleje

Udział w XI Ogólnoukraińskiej konferencji "Państwowa etnopolityka: prawowy oraz kulturologiczny aspekt na Ukrainie wschodniej"(Zaporoże, ZNTU 8-9.10.2015)

Daleje

"Stół okręgły" na ZNU razem ze Stowarzyszeniem i gośćmi ze Sląsku (2015)

Daleje

Prezentacja książki "Losy"(luty 2015)

Daleje

Spotkanie z Posłom RP p. H. Litwinym ( prezes honorowy doc.dr. J. Pawluk otrzymuje podziękowanie) 2013r.

Daleje

Wielkanoc (2015)

Daleje

Dzień Europy (2015)

Daleje

Obchody 25 rocznicy ZPU, Kijów 2013

Daleje

Udział w konferencji prawowej. Kijów 2015r. P. N.Derkacz, O.Pawluk

Daleje

Przyjazd wykładowców z US' (Katowice) w Stowarzyszenie (wrzesień 2015)

Daleje

1 2 3 4 5 6 7