11 listopada 2023 Dzień Niepodległości Polski

ZOSKP im. A. Mickiewicza
Dzień Niepodległości Polski
Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie projektu "Ocalić od zapomnienia" ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Konkurs dla organizacji polonijnych-regranting 2 edycja.
Foto wystawa była poświęcona działom wybitnych architektów Polaków Charkowa przełona XIX/XX w.
Wystawa będzie do końca listopada 2023.

Daleje

Pomoc dla ATO od stowarzyszenia: grupa aktywistów: p.N.Derkacz, p. W. Kuczański, p. O.Pawluk.

Daleje

"Pokrowa na wyspie Chortyca"- uczestnictwo w imprezie mniejszości narodowościowych owodu zaporoskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=x7bPsoTD5qw

Daleje

Udział w XI Ogólnoukraińskiej konferencji "Państwowa etnopolityka: prawowy oraz kulturologiczny aspekt na Ukrainie wschodniej"(Zaporoże, ZNTU 8-9.10.2015)

Daleje

"Stół okręgły" na ZNU razem ze Stowarzyszeniem i gośćmi ze Sląsku (2015)

Daleje

Prezentacja książki "Losy"(luty 2015)

Daleje

Spotkanie z Posłom RP p. H. Litwinym ( prezes honorowy doc.dr. J. Pawluk otrzymuje podziękowanie) 2013r.

Daleje

Wielkanoc (2015)

Daleje

Dzień Europy (2015)

Daleje

Udział w konferencji prawowej. Kijów 2015r. P. N.Derkacz, O.Pawluk

Daleje

Obchody 25 rocznicy ZPU, Kijów 2013

Daleje

1 2 3 4 5 6 7