Wystawa malarska Ewy Bunokajte

Daleje

Gościmy Polaków z Uś w ramach Szkoły wyjazdowej języka polskiego u siebie w ZOSKP. Wspaniałe zajęcia prowadzą p. prof.A. Achtelik i dr. M. Kremierz

Daleje

Szkoła polska wyjazdowa z Uniwersytetu Sląskiego razem z ZOSKP im A. Mickiewicza w Zaporożu. listopad 2017

Daleje

Drohobycz „Poznanie historii i kultury Polski 2017 r.

Wycieczka edukacyjna „Poznanie historii i kultury Polski: klimaty Bruno Shulza” współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Wrzesień 2017 r.

Daleje

światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie 10.06.2017

Daleje

Kwiaty u pomnika ofiar stalinowskich po kęskie katyńskiej 1939-1941r. 2017. maj

Daleje

Dzień Europy w Zaporożu

Dzień Europy w Zaporożu.20 maja 2017 w Zaporożu w parku „Dębowy lasek (Дубовuй гай)”odbył się festyn „Dzień Europy”. ZOSKP im. A. Mickiewiczu oraz zaprzyjaniona polska Firma Rollen Code brały udział w tej imprezie mają na celu rozpowszechnienie kultury polskiej . W ramach imprez był Qwiz na zapoznanie się z kulturą, tradycjami i geografią Polski oraz warsztaty twórcze , gdzie wszyscy chętni wytwóżyli mapę Polski z kwiatów papierowych. W ten czas zespół stowarzyszenia „Feniks” zaprezentował nowy współczesny taniec (przywieziony z Polski) – „Polska awagardowa”. Główne uczestniki to rodziny Kamińskich, Kuczańskich, Dobrowolskich, Ryżowych. A my wszyscy im towarzyszyli.

Daleje

Boże Narodzenie. Rzym - 2016

Daleje

Zwiedzanie domu rodzinnego JanaPawlall w Wadowicach 2016.

Daleje

Marsz za zycie.Zaporoze 2016

Daleje

1 2 3 4 5 6